Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 10

Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà đã kiểm soát hài giới gần tới hải gới Malaysia.


Lại thêm một lần nửa thái thú Hà Nội lại thỏa thuận đi đêm với giặc phương bắc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt-Nam.
VN, TQ thảo luận về an ninh khu vực, quan hệ quân sự
25/09/2009

http://www.voanews.com/vietnamese/2009-09-25-voa7.cfm

Chỉ dỡn chút thôi.
http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/04/chidonchutthoi01_28.html
Nhưng có thể làm thiệt
http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/nhung-co-lam-thiet-01.html

No comments:

Post a Comment