Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 41

Phi trường đang xây nằm đối diện với Đông Hà, Cam Lộ.


No comments:

Post a Comment