Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 36

Xưởng lọc dầu hay xưởng hoá chất.


No comments:

Post a Comment