Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 03

Dưới đây là không ảnh các địa danh của rợ Hán đã đặt cho vùng đất mà thái thú Hà-Nội đã dâng hiến.
Và bao nhiêu dân Hán đang định cư tại vùng nầy?
Tọa độ các địa danh tên Tầu

DongSha 21°36'43.03"N 107°30'12.68"E
Nahuai 21°36'43.98"N 107°30'30.04"E
Guozhou 21°37'0.68"N 107°30'59.80"E
Hoành Mô 21°35'43.57"N 107°29'18.32"E
Đồng Văn 21°35'14.85"N 107°32'32.80"E
Potou 21°35'28.95"N 107°31'39.02"E
Shijie 21°35'26.48"N 107°31'45.67"E
Baobo 21°35'35.91"N 107°31'14.40"E
Linghuai 21°36'11.40"N 107°30'54.67"E
Shanbian 21°35'52.75"N 107°31'51.33"E
Baoren 21°35'43.53"N 107°31'40.73"E
Kunmincun 21°35'43.82"N 107°31'23.90"E
Baoding 21°35'51.54"N 107°30'59.16"E
Dongfeng 21°35'54.83"N 107°30'53.79"E
Beiguang 21°35'54.80"N 107°31'11.01"E
Lingdun 21°36'1.32"N 107°31'39.28"E
Xinfeng 21°36'14.53"N 107°31'50.59"E
Wanjiao 21°36'32.18"N 107°31'47.01"E
Dieshui 21°36'26.43"N 107°31'25.84"E
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Lengdong 21°36'21.06"N 107°30'35.23"E
Pinggun 21°36'28.31"N 107°30'12.44"E
Nasha 21°36'9.17"N 107°29'59.30"E
Chaoyang 21°36'47.74"N 107°31'28.68"E
Bandiancun 21°36'51.34"N 107°31'46.80"E
Xinweitou 21°36'45.54"N 107°30'53.96"E
Banpeng 21°36'42.08"N 107°31'32.88"E
Xinwei 21°36'40.95"N 107°30'55.21"E
Bao Gate 21°36'53.90"N 107°32'16.13"E
Liguan 21°36'45.97"N 107°32'11.72"E
Lumian 21°37'2.23"N 107°33'16.11"E
Banxingcun 21°36'48.50"N 107°33'21.39"E
Banxing 21°36'50.38"N 107°33'33.71"E
Dacun 21°36'37.93"N 107°33'21.15"E
Mijipai 21°36'44.92"N 107°33'3.93"E
Xiangche 21°36'41.22"N 107°34'3.78"E
Banding 21°36'42.48"N 107°34'38.31"E
Naluo 21°36'39.54"N 107°35'22.70"ENo comments:

Post a Comment