Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 02

Những tài liệu vể việc hải quân TC tập trận tại Biển Đông
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-spirit-and-the-stature-09162009114403.html/09162009The-spirit-and-the-stature.mp3/download.html audio
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-spirit-and-the-stature-09162009114403.html
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8674 đảng CSVN đăng tin cuộc tập trận của TC
http://www.blogosin.org/?p=1007
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/ListObjectNews.aspx?co_id=30220
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30569&cn_id=336422
http://www.blogosin.org/?cat=13
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8700

Tại sao TC tập trận tại đảo Chữ Thập (Cross reef) mà không tập trận tại những đảo khác?
Dưới đây là địa thế của đảo Chữ Thập đối diện với Cam Ranh tại Việt-Nam.
Trấn giử đảo Chữ Thập là TC có thể kiểm soát vịnh Cam Ranh cùng thủy lộ vận chuyển tài nguyên thế giới trên Biển Đông.


Thái thú Hà Nội để cho lính TC đánh thế “quân đội nhân dân anh hùng” để tiến chiếm miền Nam 1975.
Bản tin của Vietland.net cho biết lính TC đã đánh thế “quân đội nhân dân anh hùng” của thái thú Hà Nội trong cuộc chiến 1975.
Trong những năm 1965-1969 đã có trên 360.000 TC trấn đóng tại Hà Nội, có cả những dàn SAM 7 tức HQ-2 (Hồng Quân 2 hay Hồng Kỳ 2) được chế biến từ V-75 của Nga Sô có tầm bắn từ 35-50km , để cho Hà Nội có đủ quân để tiến đánh miền Nam trong trận chiến “Tết Mậu Thân”

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/ft-2000a.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-2-pics.htm
http://www.missilethreat.com/missiledefensesystems/id.26/system_detail.asp
http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/v-75-specs.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/china/hq-2.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/v-75-pics.htm

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8762
Thật ra lính TC đã tham dự trận chiến tại Khe Sanh năm 1965 và tin nầy do một cưụ chiến binh Việt-Nam Cộng-Hoà đã từng tham dự trận địa Khe-Sanh kể lại (và có thể trong trận “Tết Mậu Thân 1968” có cả lính TC tham dự cho nên mới có chuyện tàn sát trên 8,000 ngàn đồng bào tại Huế?!)
Tuy không tìm được tài liệu chính xác về việc có lính TC tham gia chiến đấu thay thế “quân đội nhân dân anh hùng” tiến chiếm miền Nam 1975 nhưng trong tài liệu của TC đã xác nhận là 2 trung đoàn của lính TC đã tham dự chiến trận tại Việt-Nam trong thập niện 1960’s-1970’s dưới đây bằng anh ngữ, người viết xin để nguyên văn anh ngữ không dịch lại Việt ngữ.

Chengdu Military Region (3/3)
14 Group Army (35201) Kunming
The 14th Army’s task in the 1950s were protect China’s broader of the Western Yunnan province. During the Vietnam War in the 1960s and 1970s, two of its engineering regiments went to Northern Vietnam to help the logistic needs of the North Vietnamese Army. It has been recorded these regiments engaged South Vietnamese Special Force on more then one occasion. The 14th earned a great deal of experience in jungle warfare during those years, and gain a nick name “Jungle Tiger” when its headquarter was moved to Kunming in 1968.

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_30.html

Theo tài liệu bằng Anh ngữ trên, hai trung đoàn lính TC tham chiến tại Việt-Nam trong những thập niên 1960’s-1970’s chính là những đơn vị của binh đoàn thứ 14th của TC tại Thành Đô trực thuộc Côn Minh tỉnh Vân Nam và đã từng đụng độ với “Lực Lượng Đặc Biệt” của Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hoà.
Như thế theo tình hình hiện nay cho thấy binh đoàn thứ 14th đã thật sự xâm nhập vào Việt-Nam dưới dạng thức công nhân viên các hảng xưỡng của TC đã tràn ngập tại nội địa Việt-Nam từ Bắc vào Nam.
Video dưới đây là một trường hợp điển hình lính TC đã xâm nhập vào nội địa Việt-Nam dưới dạng thức công nhân đã đánh dân chúng Việt-Nam tại Thanh Hóa.

http://www.youtube.com/watch?v=yMqZr4u8yQ0 lính TC đánh dân VN tại Thanh Hoá

13-6-2009 Sự căm phẫn từ Việt Nam trước nguy cơ mất nước
http://www.youtube.com/watch?v=l3dLvxu3i7w

20090910 Thái thú Hà Nội quảng cáo cho TC
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnamese-bloggers-in-a-high-dudgeon-with-website-of-VCP-TVan-09102009105915.html/vtvan091009.mp3/download.html audio
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnamese-bloggers-in-a-high-dudgeon-with-website-of-VCP-TVan-09102009105915.html

20090914 Thái thú Hà Nội cấm dùng từ ngử Hoàng Sa, Trường Sa
http://bauxitevietnam.info/c/8867.html
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8794

20090916 Hoàng, Trường Sa có còn là của Việt-Nam?
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/Do-Paracel-Spratly-Islands-still-belong-to-VietNam-09162009121804.html/09162009Do-Paracel-Spratly-Islands-still-belong-to-VietNam.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/programs/OneStoryaWeek/Do-Paracel-Spratly-Islands-still-belong-to-VietNam-09162009121804.html

Bauxite Tây Nguyên Việt Nam - Cao nguyên Trung phần Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=mFblhV1u8XM Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết thuyết trình về nguy hại của việc khai thác bauxite tại Cao Nguyên Trung Phần.
http://dl2.musicwebtown.com/thietinh/playlists/278573/2810095.mp3
http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?s=d2ccf79e9dccaafa17b0ad203c3b7b8c&showtopic=10092

Dưới đây là tài liệu bằng Anh ngữ cho thấy CSVN đã tuyên bố đầu hàng sau đợt đánh bomb cuối cùng của Hoa Kỳ năm 1973.
North Vietnamese surrendered 1973
http://www.youtube.com/watch?v=P1dCMqhls5o bọn thái thú Hà Nội đã đầu hàng Mỹ từ năm 1973 trong đợt đánh bomb cuối cùng.

No comments:

Post a Comment