Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 37

Khu vực khác gần đó với những xe vận tải hạng nặng với tổng cộng là 32 chiếc.
Nếu đây là những phi đạn trá hình thì khu vực Đông Dương và Việt-Nam sẽ mang thảm họa.


No comments:

Post a Comment