Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 04

Không ảnh được phóng đại gần để độc gỉa có thể thấy rõ địa đanh chử Hán.
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Linghuai 21°36'11.40"N 107°30'54.67"E
Xinfeng 21°36'14.53"N 107°31'50.59"E
Lingdun 21°36'1.32"N 107°31'39.28"E
Shanbian 21°35'52.75"N 107°31'51.33"E
Baoren 21°35'43.53"N 107°31'40.73"E
Kunmincun 21°35'43.82"N 107°31'23.90"ENo comments:

Post a Comment