Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 05

Sáng ngày 29 tháng 09 năm 2009 một trận động đất 8.0 và 8.3 đã tạo nên cơn sóng thần quét vào Samoa giết ít nhất là 100 người dân tại đảo Samoa.
Tại nạn nầy đã khiền cho Tổng Thống Mỷ Obama đã phải báo động đây là thảm họa của quốc gia.
Tại sao Tổng Thống Mỷ lại tuyên bố như thế?


No comments:

Post a Comment