Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 34

Khu vực 2 rõ ràng cho thấy chính là những doanh trại của lính.


No comments:

Post a Comment