Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 25

Khoảng cách từ Côn Minh, Trung hoa tới Manila, Philippines


No comments:

Post a Comment