Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 32

Đây có thể chính là những phi đạn trá hình của TC.


No comments:

Post a Comment