Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 14

Dưới đây là khu vực Dak Nong – Cam Ranh nơi có phi đạn của TC được dàn ra bên kia biên giới của Campuchia đối diện với Hoàng Sa.
TC thuê 1 12°48'11.34"N 106°47'56.44"E
TC thuê 2 12°48'5.16"N 106°54'6.50"E
TC thuê 3 11°59'7.59"N 106°47'54.71"E
TC thuê 4 11°59'5.30"N 106°54'5.39"E


No comments:

Post a Comment