Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 31

Khu vực đường hầm đang xây.

No comments:

Post a Comment