Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 35

Khu vực thứ 3 củng là doanh trại lính.

No comments:

Post a Comment