Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 06

Dongsha chính là Ải Hoành Mô củ nay đã bị rợ Hán đặt cho cái tên Dongsha.
Dường biên giới màu vàng củ của Google Earth vẩn còn, nếu dân tộc Việt-Nam không phản đối hay chất vấn thái thú Hà-Nội có nghĩa là chấp nhận vùng đất nầy thuộc về rợ Hán।
Lengdong 21°36'21.06"N 107°30'35.23"E
Pinggun 21°36'28.31"N 107°30'12.44"E
Nasha 21°36'9.17"N 107°29'59.30"E
DongSha 21°36'43.03"N 107°30'12.68"E
Lengdong 21°36'21.06"N 107°30'35.23"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Baoding 21°35'51.54"N 107°30'59.16"E
Dongfeng 21°35'54.83"N 107°30'53.79"E
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"ENo comments:

Post a Comment