Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 01

Trong những bài viết trước về xâu chuỗi ngọc của TC đã không có phần đất nước Việt-Nam, ngoại trừ Hoàng Sa, Trường Sa, tuy nhiên những diễn tiến trên quê nhà trong những ngày gần đây cho thấy Việt-Nam đang ở trong tình trạng rất nguy ngập, đặc biệt là vùng Cao Nguyên Trung Phần cùng Biển Đông có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẩn còn đang trong vòng tranh chấp giửa các quốc gia vùng Đông Nam Á nói chung, giửa TC và Việt-Nam nói riêng, cho nên phần “Hòn Ngọc Viễn Đông” bao gồm những tài liệu liên quan sẽ được đề cập đến dưới đây.
Không đầy một tháng qua mà đã có những tin làm chấn động tại quốc nội lẫn hải ngoại về việc TC tập trận củng như những dự định TC sẽ chiếm quần đảo Trường Sa từ tay Việt-Nam.
Liệu kế hoạch đánh chiếm Trường Sa của TC là có thật hay chỉ là một bản tin giựt gân “hỏa mù” trong quốc nội do bộ chính trị thái thú Hà-Nội tạo dựng nên qua bàn tay đạo diễn của tình báo Hoa Nam mà tổng cục 2 (hay Trung Cộng 2!) đang điều hành?

20090826 TC Chiếm Trường Sa
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-08-26-voa14.cfm
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=8695 bản tin kế hoạch chiếm Trường Sa của TC
http://www.youtube.com/watch?v=HDzjK4X0xPU video bằng Hán ngữ
http://www.youtube.com/watch?v=FbHZFCQ8TG0 video bằng Việt ngữ
http://www.youtube.com/watch?v=HNqRhOSEzRQ video có bài hát “Công Đức Hùng Vương”, đây có phài là một đòn tâm lý hỏa mù của tình báo TC hay TC2?

Đây là hình dạng đảo Chữ Thập (Cross reef) trên đó có những căn cứ của TC đã xây cũng như có cả căn cứ của Việt-Nam mà TC đã xâm chiếm trong năm 1988.
Đảo Chữ Thập Cross reef
China invaded Cross Reef 10° 0'43.45"N 113°50'40.24"E


No comments:

Post a Comment