Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 33

Quan sát kỷ những không ảnh thấy rõ ràng đây là những trại binh sát bên biêngiới Việt-Nam trong vùng đất của Lào.
Khu vực 1, bản doanh hay còn gọi là bộ chỉ huy.


No comments:

Post a Comment