Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 14

Trạm sóng HAARP của TC ngay phía dưới nước Ấn Độ.
Như thế cơn Tsunamia tháng 12 năm 2004 tại vùng Ấn Độ Dương có sự nhúng tay của TC.


No comments:

Post a Comment