Tuesday, April 28, 2009

ChiGionChutThoi01

Chỉ Giởn Chút Thôइ 01
Chỉ Dởn Chút Thôi, Nhưng ……
20090310 BVN.

Chuyến hải trình cuả chiếc tàu “khó chìm” USNS Impeccable.

http://www.youtube.com/watch?v=9SB5l-24Vbw&NR=1 video

http://www.youtube.com/watch?v=9SB5l-24Vbw&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EmR76BkJ7yE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=bzRKr5uLwiE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=9IG9dEI44iE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=0g56VL003FM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EmR76BkJ7yE&feature=player_embedded


Ngày 09/03/2009 cả thế giới đều đổ dồn mắt về biển Đông hải cuả Việt-Nam chì vì một bản tin 5 con “gà mái” hải quân Trung Cộng đang phùng mang, xòe cánh gáy trước con “rắn nước” USNS Impeccable chỉ vì con rắn Impeccable nầy đang “dung-dăng, dung-dẽ” bò vào những cái ổ gà đang đẻ nhưng chưa xong của con gà Trung Cộng.
Chính vì thế mà gà mái Trung Cộng đã “phùng-xoè, vổ cánh” trước con rắn nước USNS Impeccable.
Chúng ta hảy xem tại sao con gà Trung Cộng lại có những hành động như thế.
Và liệu những hành động nầy có liên quan gì đến kế hoạch “31 ngày đánh Việt-Nam?”

Khả năng của USNS “tàu khó chìm” là rà tìm tàu ngầm.

Nhưng đây không chỉ là khả năng duy nhất của “con rắn Impeccable” vì tàu nầy còn có khả năng của một dàn radar nổi.
Trong cuộc chiến Việt-Nam, việc rà tìm tầng số truyền tin của địch quân là chuyện cơm bửa ngày 2 buổi vì thế “con rắn” Impeccable vào ổ gà mái TC là chuyện thường tình dù cho “gà mái" TC có la hét, vổ cánh đành-đạch củng chẳng làm gì được “con rắn” Impeccable.
01

No comments:

Post a Comment