Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 16

Tại khu vực West Xia có 3 vùng: West Xia 01, West Xia02 và West Xia 03 có những phi đạn loại HQ-2 có launch pads và radar đi kèm, những điểm trắng tại khu lục giác chính là những hệ thống radar
Radar tại những mũi tên đỏ.


No comments:

Post a Comment