Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 09

Dưới đây là loại vũ khí nầy đã được TC xây lên và đã đi vào hoạt động từ lâu.
Trung Cộng đã xây hệ thống HAARP tại miền Nam cực từ tháng 02 năm 1989 và có lẽ đã đi vào hoạt động cho đến hôm nay.
Trận động đất tại khu vực Samoa đã tạo thành sống thần mới đây có thể là kết quả phương thức phản công của Trung Cộng đối đầu với Hoa Kỳ.

Trạm HAARP của TC đã được khởi công kể từ ngày 26 tháng giêng và được xây xong ngày 26 tháng 02 năm 1989.
Chinese Haarps Radar 69°22'42.26"S 76°23'16.43"E


No comments:

Post a Comment