Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 11

Trong hai bài viết “Chỉ Dỡn Chút Thôi” và “Nhưng Có Thể Làm Thiệt” Việt Nhân đã có cho lên web không ảnh của một trại lính TC đang xây một đường hầm tại Nam Lào, dưới đây là không ảnh đó.
Đây là một dữ kiện cho thấy TC sẳn-sàng tiến chiếm Việt-Nam một khi hải quân TC đã chiếm được quần đảo Trường Sa khóa chặt Biển Đông.


No comments:

Post a Comment