Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 40

Kho dầu vùng hạ Lào nằm đối diện với Đồng Hới.


No comments:

Post a Comment