Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 05

Một khi những cao điểm trong vùng đã bị rợ Hán chiếm đóng như thế ngày vào chiếm ngự Hà-Nội sẽ không xa, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.
Câu hỏi còn lại là khi nào thái thú Hà-Nội sẽ công khai chính thức công bố điều nầy: “Việt-Nam là một huyện của rợ Hán?”
Lengdong 21°36'21.06"N 107°30'35.23"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Baoding 21°35'51.54"N 107°30'59.16"E
Dongfeng 21°35'54.83"N 107°30'53.79"E
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Huada 21°36'13.12"N 107°30'38.51"E
Linghuai 21°36'11.40"N 107°30'54.67"E
Xinfeng 21°36'14.53"N 107°31'50.59"E
Lingdun 21°36'1.32"N 107°31'39.28"E
Shanbian 21°35'52.75"N 107°31'51.33"E
Baoren 21°35'43.53"N 107°31'40.73"E
Kunmincun 21°35'43.82"N 107°31'23.90"ENo comments:

Post a Comment