Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 15

Vì là loại phi đạn cơ động cho nên không cần có những “launch pads” như những căn cứ phòng thủ khác có tính cách cố định với những dàn “tracking radars”.
Như thế những dàn phi đạn nầy sẽ được phối hợp với hệ thống GPS từ những vệ tinh của TC.
Củng xin giải thích thêm về những dàn phi đạn cần phải có “launch pads” là vì hệ thống “tracking radars” của phi đạn cần phải có khoảng không gian rộng lớn để dò tìm và điều khiển phi đạn theo đúng tầm bắn cùng đường đi của các phi đạn.
Ví dụ điển hình về những launch pads tại hai nơi Dangzhou=Đăng châu và West Xia=Tây Hạ.
Tại Dangzhou có 5 launch pads với 5 dàn radar cho phi các đạn HQ-2
Những dàn radar tại những mũi tên đỏ.


Thông thường những dàn phóng “launch pads” có tính cách chiến lược phải được đặt ở các cao điểm trong những vùng núi non hay cao nguyên.
Cao Nguyên Trung Phần là vùng đất cao rất lý tưởng cho việc trang bị những hệ thống phòng thủ phi đạn có “launch pads” vì cần phải có những hệ thống “tracking radars” để điều khiển đạn đạo phòng thủ của loại medium range ballistic missiles (MRBM) để TC có thể bào vệ Hoàng Sa và Trường Sa một khi phải đối đầu với hải quân Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment