Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 39

Những khu vực trên nằm đối diện với Vinh, Hà Tỉnh.


No comments:

Post a Comment