Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 19

Khoảng cách từ Kompong Cham, Campuchia cho tới Manila, Philippines (bấm vào hình sẽ được phóng đại)


No comments:

Post a Comment