Friday, October 2, 2009

20091001 Biến Động Á Châu 06

Bản thời gian về vận tốc của sóng thần tràn vào bờ biển phía Tây của nước Mỷ.http://image3.examiner.com/images/blog/EXID2148/images/xin_152090630090789070768.jpg

No comments:

Post a Comment