Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 23

Loại DF 31 A nầy có tầm bắn xa nhất 11,200 km, loại chiến lược mới nhất của TC.
DongFeng 31A (CSS-9) Intercontinental Ballistic Missile


No comments:

Post a Comment