Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 03

Việc làm dưới đây của thái thú Hà Nội chính là động lực đã giúp cho TC có cớ tiến chiếm Trường Sa, hay nói cách khác cho rõ hơn chính thái thú Hà-Nội đã làm theo lệnh của TC là đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc phần lãnh hải Việt-Nam ngày 8 tháng 05 năm 2009 nhưng bỏ trống quần đảo Trường Sa hoàn toàn cho Malaysia để TC có cớ tiến chiếm Trường Sa.
Trong trường hợp TC không tiến chiếm được Trướng Sa vì áp lực quốc tế, TC sẽ đi đêm với Malaysia để lấy cho bằng đươc quần đảo nầy và TC đã đi đêm với Malysia từ khi Mao trạch Đông còn sống.
Malaysia là nước đầu tiên tại Đông Nam Á Châu nhìn nhận chính quyền của Mao tại lục địa Trung Hoa.

Tun Abdul Razak Hussein with chairman Mao Zedong in Beijing. Tun Abdul Razak Hussein greeting Chinese premier Zhou Enlai.
http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Sunday/Columns/2569529/Article/index_html (tài liệu liên hệ giửa Mao và Abdul.)
http://malaysiafinance.blogspot.com/2007_07_01_archive.html Malaysia và TC hợp tác khai thác dầu.
http://www.bernama.com/bernama/v5/newsgeneral.php?id=415237 liên hệ kinh tế giữa Malaysia và TC.

Từ đây cho thấy TC và nhóm khủng bố hồi giáo đã ít nhiều dính líu với nhau, ngay cả vấn đề hải tặc vùng biển Nam Phi Châu có thể có bàn tay TC dính vào và trong những ngày gần đây hải tặc lại xuất hiện trong vùng biển Đông!

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm_re_chn_2009re_vnm.pdf May 8th, 2009.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm_re_phl_2009re_vnm.pdf August 18th, 2009.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf bản đồ 45 điểm Việt-Nam đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc bỏ trống Hoàng Sa cho TC.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_vnm2009excutivesummary.pdf bản đồ “Jiont submission” của Việt-Nam và Malaysia bỏ trống Trường Sa.
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/vnm_chn_2009re_mys_vnm_e.pdf May 8th, 2009 Việt-Nam và Malaysia
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_re_chn_2009re_mys_vnm_e.pdf May 20th, 2009 Malaysia
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/vnm_re_phl_2009re_mys_vnm_e.pdf August 18th, 2009
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/mysvnm33_09/mys_re_phl_2009re_mys_vnm_e.pdf August 21st, 2009
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm

20090507 CacToaDoVNDeNapLHQ
45 điềm tọa độ của thái thú Hà-Nội đệ nạp cho Liên Hiệp Quốc.

01 15.06712679 115.1484514 01 TTHN claimed 15° 4'1.66"N 115° 8'54.43"E
02 14.46148214 114.9690619 02-VC claimed 14°27'41.34"N 114°58'8.62"E
03 14.45774503 114.9679788 03-VC cliamed 14°27'27.88"N 114°58'4.72"E
04 14.44171559 114.9630365 04-VC claimed 14°26'30.18"N 114°57'46.93"E
05 14.42576848 114.9578215 05-VC claimed 14°25'32.77"N 114°57'28.16"E
06 14.40990809 114.9523352 06-VC claimed 14°24'35.67"N 114°57'8.41"E
07 14.3941389 114.9465794 07-VC claimed 14°23'38.90"N 114°56'47.69"E
08 14.37846511 114.9405556 08-VC claimed 14°22'42.47"N 114°56'26.00"E
09 14.36289122 114.9342655 09-VC claimed 14°21'46.41"N 114°56'3.36"E
10 14.34742153 114.927711 10-VC claimed 14°20'50.72"N 114°55'39.76"E
11 14.33206016 114.920894 11-VC claimed 14°19'55.42"N 114°55'15.22"E
12 14.31681151 114.9138163 12-VC claimed 14°19'0.52"N 114°54'49.74"E
13 14.3016797 114.9064799 13-VC claimed 14°18'6.05"N 114°54'23.33"E
14 14.28666895 114.8988869 14-VC claimed 14°17'12.01"N 114°53'55.99"E
15 14.27178338 114.8910396 15-VC claimed 14°16'18.42"N 114°53'27.74"E
16 14.25702712 114.8829401 16-VC claimed 14°15'25.30"N 114°52'58.58"E
17 14.24240421 114.8745906 17-VC claimed 14°14'32.66"N 114°52'28.53"E
18 14.22791877 114.8659937 18-VC claimed 14°13'40.51"N 114°51'57.58"E
19 14.21357467 114.8571515 19-VC claimed 14°12'48.87"N 114°51'25.75"E
20 13.66737996 114.526433 20-VC claimed 13°40'2.57"N 114°31'35.16"E


No comments:

Post a Comment