Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 12

Một dữ kiện khác.
Trong bài viết “Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật” đã cho lên web ngày Chúa Nhật (Sunday, August 23, 2009) có cho lên không ảnh vùng Cao Nguyên Trung Phần phiá bên kia biên giới Lào có những phi đạn loại cơ động được chở trên những chiếc xe kéo loại 20 bánh có thể di chuyển bất cứ nơi đâu.
Tài liệu nầy cho thấy có thể TC xây “launch pads” tại vùng Cao Nguyen Trung Phần của Việt-Nam.

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 07

Nếu quan sát kỷ không ảnh sẽ cho chúng ta hình ảnh bóng các đầu phi đạn đối xứng với phi đạn thật sự đã được dựng đứng lên.


No comments:

Post a Comment