Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 42

Hai khu vực trên nằm trong khoảng giửa Đồng Hới, Đông Hà.


No comments:

Post a Comment