Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 30

Khu vực TC thử phi đạn DF-4 CSS-3


Khu vực phi đạn nầy gần biên giới Việt-Nam và vùng Mông Tự tại Vân Nam.
Jianshui [Ching-yu] - 408 Brigade23°37'N 102°49'E
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/jianshui.htm

DF-21 / CSS-5
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/df-21.htm

TC đã dàn dàn sẳn những phi đạn nhắm vào các mục tiêu tại Hoàng Sa, Trường Sa, Việt-Nam, Philippines (New Chinese missiles target all of East Asia)

http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/china/1997/wt_970710.htm

No comments:

Post a Comment