Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 45

Hàng rào phòng thủ của “con trời” tộc Hán với lãnh hải mới đã được vẽ sẳn.


http://1.bp.blogspot.com/_E-QOnTGFX_o/SdTARglI3FI/AAAAAAAAG9M/oO7IOBlhWyo/s1600-h/prc-antiaccess.jpg
http://www.eaglespeak.us/2009/04/chinas-defensive-zone.html
http://www.eaglespeak.us/2009_04_01_archive.html
http://www.defenselink.mil/pubs/

Tài liệu
20090724 TC LanLuot GS Tran Van Doan
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-should-have-urgent-measures-to-deal-with-China-increasing-aggression-TQuang-07242009141440.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-should-have-urgent-measures-to-deal-with-China-increasing-aggression-TQuang-07242009141440.html/vtquang072309.mp3/download.html

20090601 VN UngPho TC GS Nguyen Manh Hung
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-sovereignty-and-China-ambition-NTran-06012009153923.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-sovereignty-and-China-ambition-NTran-06012009153923.html/vntran060109.mp3/download.html

20090423 NguyCoTC Ta Van Tai
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/about-china-increasing-regional-influence-and-invasion-of-Vietnam-TQuang-04232009145046.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/about-china-increasing-regional-influence-and-invasion-of-Vietnam-TQuang-04232009145046.html/vtquang042309.mp3/download.html

Genocide of Chinese Communist Party in East Turkistan.
http://www.youtube.com/watch?v=s6MJLRcTDFA TC tàn sát dân tộc Uighur tại vùng đất East Turkistan

TC đang phô trương thanh thế trong ngày quốc khánh tới đây
http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=0&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=1&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=2&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=3&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=4&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/slideshow/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84?index=5&ned=us

http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5iOdm0fwkHlT_TzSkN9LxYK-vMopwD9AMH8L84
http://www.post.12buzz.com/xi-still-in-the-running-to-be-hus-heir.htm
http://www.sfexaminer.com/world/ap/59173167.html
http://news.scotsman.com/latestnews/China-rehearses-a-military-message.5646129.jp
http://www.sfexaminer.com/world/ap/59173167.html
http://news.scotsman.com/latestnews/China-rehearses-a-military-message.5646129.jp

No comments:

Post a Comment