Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 21

Từ phi trường Senmonorom, Campuchia cho tới Manila, Philippines (bấm vào hình sẽ được phóng đại)


Khoảng cách dàn phi đạn của TC từ hai nơi xa nhất là Kompong Cham và gần nhất là Senmonorom.
Kompong Cham tới Manila = 1725.86 km.
Senmonorom tới Manila = 1534.10 km

No comments:

Post a Comment