Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 22

Những phi đạn tầm xa của TC là:
DF-21/21A (CSS-5) có tầm bắn 1,800 km, loại nầy là JL-1, loại SSBM được gắn trên những tiềm thủy đĩnh của Xia (092) đời thứ nhất hoặc thứ hai (094).
Loại nầy có thể bao vùng từ Kompong Cham cho tới Manila.


No comments:

Post a Comment