Thursday, October 8, 2009

20090921 Biển Đông Máu Lệ_4_Hòn Ngọc Viễn Đông 07

Dưới đây là khu vực Biển Đông bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa. Quan sát kỷ bạn qúy độc giả sẽ thấy thái thú Hà Nội khi đệ nạp bản đồ lãnh hải cho Liên Hiệp Quốc đã bò trống hoàng toàn cả hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa cho giặc TC và ngoại ban Malaysia và với hồ sơ đệ nạp như thế cùng với công hàm của Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai năm 1958 sẽ khiến cho thái thú Hà Nội không thể nào có cơ sở pháp lý trên bình diện Công Pháp Quốc Tế để đòi lại biển và đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

VN 'khó có thể nêu vấn đề hải đảo' tại Hội đồng Bảo an.
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-09-23-voa48.cfm


No comments:

Post a Comment