Saturday, October 31, 2009

20091027 Đất Việt Tên Tầu_Mất Đất 07

Đường biên giới màu vàng của Google Earth vẩn còn rõ nét, như thế thái thú Hà-Nội trả lời trước dân tộc Việt-Nam như thế nào?
Còn cái gọi Ià “quân đội nhân dân anh hùng” đã đánh cho “Mỷ cút, Nguỵ nhào” hiện nay đang trốn ở cái xó nào rồi?
Xinjian 21°36'20.01"N 107°31'11.08"E
Valley Gu 21°36'13.44"N 107°31'9.50"E
Linghuai 21°36'11.40"N 107°30'54.67"E
Chaoyang 21°36'47.74"N 107°31'28.68"E
Bandiancun 21°36'51.34"N 107°31'46.80"E
Banpeng 21°36'42.08"N 107°31'32.88"E
Xinwei 21°36'40.95"N 107°30'55.21"E
Xinfeng 21°36'14.53"N 107°31'50.59"E
Wanjiao 21°36'32.18"N 107°31'47.01"E
Dieshui 21°36'26.43"N 107°31'25.84"E
Bao Gate 21°36'53.90"N 107°32'16.13"E
Liguan 21°36'45.97"N 107°32'11.72"E
Lingdun 21°36'1.32"N 107°31'39.28"E

Thái độ của người Việt-Nam trong nước và hải ngoại như thế nào?
Phản đối Google Earth về các địa danh cuả rơ Hán trên Google để xác định lại lãnh thổ Việt-Nam?
Đòi hỏi thái thú Hà-Nội phải lên tiếng xác định về biên giới lãnh thổ, bạch hoá tất cả tài liệu đi đêm với rợ Hán (có lẽ bằng thừa!)?
Nếu thấy thái độ nào thích hợp nhất, mọi con dân Việt phài xắn tay áo lên đi đòi lại đất nước Việt-Nam đã bị thái thú Hà-Nội cướp mất từ bao năm nay.

BVNNo comments:

Post a Comment