Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 36

Liệu đây có thể là cờ TC trên lãnh thổ VN, xin qúi độc giả hảy quan sát kỷ và dùng trí tưởng tượng của mình để phán đoán xem có phải là cờ TC?

near Pơlei Koyong Kuan Khon (Vietnam)

14° 40' 9.09" N 107° 36' 17.03" Ehttp://static.panoramio.com/photos/original/15351975.jpg

http://www.panoramio.com/photo/15351975

Muốn có kết luận thật sáng tỏ xin mọi người hảy cùng đi tìm cho ra tông tích của binh đoàn 14th nầy vì đây là nhiệm vụ của từng cá nhân dân tộc Việt nếu không muốn đất nước mình bị nô lệ và đồng hóa ngàn đời।

BVN.
36

No comments:

Post a Comment