Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 09

Theo AToL, dựa vào tin tình báo, cho biết là một lực lượng dù của Mỷ đã vào miền Bắc Miến Điện đề lập một căn cứ không vận tại Bắc Miến!

Tin nầy đã được những người lính thuộc đơn vị của binh đoàn 13th tiết lộ ra (hay đây chỉ là một cái cớ để mang quân vào đất Miến và Lào?)।

ATOL củng đã kiểm chứng tin nầy từ Washington và Bangkok nhưng được trả lời đây là nguồn tin thất thiệt.

Một nguồn tin khác từ Beijing cho ATol biết là Beijing sợ chính quyền thái thú Yangoon sụp đổ cho dù phía đối lập với chính quyền là bà Aung San Suu Kyi đã nằm trong tù!

Củng như sợ những cuộc nổi loạn sứ quân trong vùng vì thế Beijing thấy cần phải tái phối trí các lực lượng tại đây.

CHINA MOVES ON MYANMARPart 1: PLA masses on the borderBy Xu Er
http://www.atimes.com/atimes/China/EK22Ad02.html tài liệu được trích từ đây.


No comments:

Post a Comment