Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 08

08
Langhuajiao tại tọa độ 04 HS 16° 4'24।00"N 112°35'48.00"E chỉ là đá ngầm hay san hô mà thôi.
05 HS 16° 1'54।00"N 112°32'42.00"
06 HS 16° 1'30।00"N 112°31'48.00"E
07 HS 16° 0'60।00"N 112°29'48.00"E
08

No comments:

Post a Comment