Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 01

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội TiếpTheo 01

20090513 BVN

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

Đây là không ảnh bao gồm đảo Hải-Nam với thềm lục địa mà TC đã tuyên bố chủ quyền ngày 15/05/1996 với quần đảo Hoàng-Sa.

Hôm nay là 18/05/2009, gần một tuần lễ sau ngày 13/05/2009 là ngày hạn cuối của Liên Hiệp Quốc ấn định việc đệ nạp hồ sơ thềm lục địa và Việt-Nam đã hứa sẽ đệ nạp hồ sơ đúng hạn kỳ.
Có đúng như Hà-Nội đã hứa hay không? Theo như hồ sơ của Liên Hiệp Quốc Việt-Nam sẽ đệ nạp tiếp phần còn lại của thềm lục địa Việt-Nam trong thời hạn từ 10/08/2009 cho đến 11/08/2009।

http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_vnm_37_2009.htm chứng liệu
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/vnm37_09/vnm2009n_executivesummary.pdf

Thế nhưng trong năm 2000 Việt-Nam đã ký với TC về hiệp định hải giới và vùng đánh cá, như thế: Việt-Nam đã ký với TC những gì? và vùng biển nào còn lại cho Việt-Nam?
Để tìm hiểu cho rõ chúng ta phải tìm hiểu về việc TC đã tuyên bố chủ quyền biển vào ngày 15/05/1996.
Dưới đây là bản tuyên bố chủ quyền biển của TC bằng anh ngữ bao gồm cả các tọa độ của quần đảo Hoàng-Sa nằm ngoài thềm lục địa của đào Hải-Nam 280 km, tương đương với 147।4 hải-lý (nautical miles).

Vẩn giử nguyên bản anh ngữ không dịch ra Việt-ngử।

DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON THE BASELINES OF THE TERRITORIAL SEA OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (15 MAY 1996) - CHAPTER 2205।

DECLARATION OF THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA ON THE BASELINES OF THE TERRITORIAL SEA OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (15 MAY 1996) - LONG TITLE। VerDate: 15 May 1996.

1।This instrument was not given a chapter number in the Loose-leaf Edition of the Laws of Hong Kong. Because of the design of the BLIS, an unofficial "chapter" number is assigned to this instrument in the database for identification purposes. This will enable users to carry out a search restricted to a particular instrument represented by its "chapter" number.

2।This English translation text is prepared by Department of Justice, Government of the Hong Kong Special Administrative Region. It is for reference purposes and has no legislative effect.

2।This English translation text is prepared by Department of Justice, Government of the Hong Kong Special Administrative Region. It is for reference purposes and has no legislative effect.

15 May 1996)

In accordance with the Law of the People's Republic of China on the Territorial Sea and the Contiguous Zone promulgated on 25 February 1992, the Government of the People's Republic of China hereby announces the baselines of part of its territorial sea adjacent to the mainland and those of its territorial sea adjacent to the Xisha Islands as follows:

1।The baselines of part of the territorial sea adjacent to the mainland are composed of all the straight lines joining the adjacent base points listed below:

01।Shandonggaojiao (1) 37o24.0'N 122o42.3'E
02।Shandonggaojiao (2) 37o23.7'N 122o42.3'E
03.Moyedao (1) 36o57.8'N 122o34.2'E
04।Moyedao (2) 36o55.1'N 122o32.7'E
05।Moyedao (3) 36o53.7'N 122o31.1'E
06।Sushandao 36o44.8'N 122o15.8'E
07।Chaoliandao 35o53.6'N 120o53.1'E
08।Dashandao 35o00.2'N 119o54.2'E
09।Macaiheng 33o21.8'N 121o20.8'E
10।Waikeijiao 33o00.9'N 121o38.4'E
11।Sheshandao 31o25.3'N 122o14.6'E
12।Haijiao 30o44.1'N 123o09.4'E
13।Dongnanjiao 30o43.5'N 123o09.7'E
14।Liangxiongdiyu 30o10.1'N 122o56.7'E
15।Yushanliedao 28o53.3'N 122o16.5'E
16।Taizhouliedao (1) 28o23.9'N 121o55.0'E
17।Taizhouliedao (2) 28o23.5'N 121o54.7'E
18।Daotiaoshan 27o27.9'N 121o07.8'E
19।Dongyindao 26o22.6'N 120o30.4'E
20।Dongshadao 26o09.4'N 120o24.3'E
21।Niushandao 25o25.8'N 119o56.3'E
22।Wuqiuyu 24o58.6'N 119o28.7'E
23।Dongdingdao 24o09.7'N 118o14.2'E
24।Daganshan 23o31.9'N 117o41.3'E
25।Nanpengliedao (1) 23o12.9'N 117o14.9'E
26।Nanpengliedao (2) 23o12.3'N 117o13.9'E
27।Shibeishanjiao 22o56.1'N 116o29.7'E
28।Zhentouyan 22o18.9'N 115o07.5'E
29।Jiapengliedao 21o48.5'N 113o58.0'E
30।Weijiadao 21o34.1'N 112o47.9'E
31।Dafanshi 21o27.7'N 112o21.5'E
32।Qizhouliedao 19o58.5'N 111o16.4'E
33।Shuangfan 19o53.0'N 111o12.8'E
34।Dazhoudao (1) 18o39.7'N 110o29.6'E
35।Dazhoudao (2) 18o39.4'N 110o29.1'E
36।Shuangfanshi 18o26.1'N 110o08.4'E
37।Lingshuijiao 18o23.0'N 110o03.0'E
38.Dongzhou (1) 18o11.0'N 109o42.1'E
39।Dongzhou (2) 18o11.0'N 109o41.8'E
40।Jinmujiao 18o09.5'N 109o34.4'E
41।Shenshijiao 18o14.6'N 109o07.6'E
42।Xigudao 18o19.3'N 108o57.1'E
43।Yinggezui (1) 18o30.2'N 108o41.3'E
44।Yinggezui (2) 18o30.4'N 108o41.l'E
45।Yinggezui (3) 18o31.0'N 108o40.6'E
46।Yinggezui (4) 18o31.1'N 108o40.5'E
47।Gan'enjiao 18o50.5'N 108o37.3'E
48।Sigengshajiao 19o11.6'N 108o36.0'E
49।Junbijiao 19o21.1'N 108o38.6'E

2।The baselines of the territorial sea adjacent to the Xisha Islands of the People's Republic of China are composed of all the straight lines joining the adjacent base points listed below:

01।Dongdao (1) 16o40.5'N 112o44.2'E
02।Dongdao (2) 16o40.1'N 112o44.5'E
03।Dongdao (3) 16o39.8'N 112o44.7'E
04।Langhuajiao (l) 16o04.4'N 112o35.8'E
05।Langhuajiao (2) 16o01.9'N 112o32.
06।Langhuajiao (3) 16o01.5'N 112o31.8'E
07।Langhuajiao (4) 16o01.0'N 112o29.8'E
08।Zhongjiandao (1) 15o46.5'N 111o12.6'E
09।Zhongjiandao (2) 15o46.4'N 111o12.1'E
10।Zhongjiandao (3) 15o46.4'N 111o11.8'E
11।Zhongjiandao (4) 15o46.5'N 111o11.6'E
12।Zhongjiandao (5) 15o46.7'N 111o11.4'E
13।Zhongjiandao (6) 15o46.9'N 111o11.3'E
14।Zhongjiandao (7) 15o47.2'N 111o11.4'E
15।Beijiao (1) 17o04.9'N 111o26.9'E
16।Beijiao (2) 17o05.4'N 111o26.9'E
17।Beijiao (3) 17o05.7'N 111o27.2'E
18।Beijiao (4) 17o06.0'N 111o27.8'E
19।Beijiao (5) 17o06.5'N 111o29.2'E
20।Beijiao (6) 17o07.0'N 111o31.0'E
21।Beijiao (7) 17o07.1'N 111o31.6'E
22।Beijiao (8) 17o06.9'N 111o32.0'E
23।Zhaoshudao (1) 16o59.9'N 112o14.7'E
24।Zhaoshudao (2) 16o59.7'N 112o15.6'E
25।Zhaoshudao (3) 16o59.4'N 112o16.6'E
26।Beidao 16o58.4'N 112o18.3'E
27।Zhongdao 16o57.6'N 112o19.6'E
28।Nandao 16o56.9'N 112o20.

The Government of the People's Republic of China will announce the remaining baselines of the territorial sea of the People's Republic of China at another time।

Trong đoạn trên ý TC nói là sẽ tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường-Sa chắc!!!

http://www.hklii.org/hk/legis/en/ord/2205.txt tài liệu nầy có thể lấy xuống từ đây।

01

1 comment:

 1. Toàn bộ tài liệu, bấm vào để đọc.


  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bo-mat-that-thai-thu-ha-noi.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-02.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-03.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-04.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-05_19.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-06.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-07.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-08.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-09.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-10.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-11.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-12.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-13.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-14.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-15.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-16.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-17.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/bomatthatthaithuhanoi-tieptheo-18.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/chinese-navy-terrorist-in-east-sea.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2012_09_01_archive.html

  http://bachvietnhan.blogspot.com/2009/05/giao-thoa-them-luc-ia.html

  ReplyDelete