Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 02

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

02
Khoảng cách từ điểm 39 Dongzhou 2 tới tọa độ của 16 Hoàng Sa (16 HS) trên 120 nautical mile (nm) = (228 km)

Trang 3
The Government of the People's Republic of China will announce the remaining baselines of the territorial sea of the People's Republic of China at another time.

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHN_1996_Declaration.pdf
Tài liệu nguyên thủy từ China dưới đây.
http://www.dur.ac.uk/resources/ibru/publications/full/bsb4-2_dzurek.pdf
02

No comments:

Post a Comment