Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 09

09
Đảo Hoàng-Sa
南中国海-西沙群岛(China) Hoàng Sa Paracel

15° 46' 32.05" N 111° 11' 27.90" E

08 HS Zhongjiandao 15°46'30।00"N 111°12'36।00"E

http://static.panoramio.com/photos/original/15140325.jpg http://www.panoramio.com//photo/15140325

TC xây bản chủ quyền trên đảo।

15° 46' 56.47" N 111° 12' 5.00" E

http://static.panoramio.com/photos/original/5875483.jpg http://www.panoramio.com//photo/5875483

09 HS 15°46'24।00"N 111°12'6.00"E
10 HS 15°46'24।00"N 111°11'48.00"E
11 HS 15°46'30।00"N 111°11'36.00"E
12 HS 15°46'42।00"N 111°11'24.00"E
13 HS 15°46'54।00"N 111°11'18.00"E
14 HS 15°47'12।00"N 111°11'24.00"E

09

No comments:

Post a Comment