Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 27

Một ngày sau đó 23 tháng 4 năm 2009 Trung Tá Lê Bá Hùng bước chân xuống chiếc khu trục hạm USS Lassen để làm lễ bàn giao đảm nhận chức hạm trưởng khu trục hạm Lassen।

Đúng là “hổ phụ sanh hổ tử”, vì cha của Trung Tá Lê Bá Hùng là cựu Trung Tá Lê Bá Thông trong lực lượng Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hoà trước năm 1975.

USS Lassen Change of Command Highlights Asian Pacific American Heritage Month

April 23, 2009।
http://minhthong.net/uss_lassen_change_of_command.html

http://www.vaafa.org/vaafa_forums/topic.asp?TOPIC_ID=23

http://www.vietvungvinh.com/Portal.a...0090324_01.htm
27

No comments:

Post a Comment