Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 23

Vietnam War pilots become fast friends decades later

By William R. Levesque, Times Staff Writer In Print: Sunday, April 19, 2009

http://www.tampabay.com/news/military/war/article993130.ece

Ảnh Dan Cherry chụp với chiếc F-4.Ảnh Nguyễn hồng My chụp trước khi lên Mig-21।

Xin hảy quan sát kỷ gương mặt của Nguyễn hồng My trong quá khứ để so sánh với Nguyễn hồng My chụp hình chung với Dan Cherry mới đây.
23

No comments:

Post a Comment