Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 05

Dưới đây là các dữ kiện:

-Xua đoàn quân huấn luyện về chiến tranh rừng núi tiến đánh VN.
-Dùng trực thăng vận cho chiến tranh rừng núi.
-Thiếp giáp sẽ là lực lượng tấn công hửu hiệu.
-Đổ quân từ ngoài biển vào, có cả thiếp giáp tiến vào từ mặt biển.
-Binh đoàn 14th từ Vân Nam là lực lượng chính tấn công miền Bắc।

Đầu tháng 09/2002 các đơn vị của hai binh đoàn 13th, 14th của Chengdu-Thành Đô củng như hai binh đoàn 41st và 42nd của Quảng Châu được thay phiên nhau huấn luyện về chiến tranh rừng núi tại cao nguyên Tibet cao 3900 m = 3।9 km trên mặt nước biển, những đợt quân thụ huấn có quân số là 10,000 (tương đương với cấp sư đoàn) được sự yểm trơ bằng mọi loại cơ giới quân xa.

Điều nầy cho thấy đây là những cuộc huấn luyện liên quân। (Liberation Army Daily 8 Sept 2002 – PLA Activities Report Sep 2002).

Giửa tháng 10/2002 một đơn vị sư đoàn không được biết tên đã thực tập một cuộc hành quân chống những đợt xung kích bằng lực lượng nhảy dù xuất phát từ những hải vận hạm và đã bắn đạn thật trên cao nguyên cao 3,000 m trên mặt nước biển। Những đơn vị nầy đã được liên tiếp huấn luyện ròng rã 10 năm trời.

Những đơn vị phòng không đưọc tập trung vào việc huấn luyện để chống lại những cuộc tấn công không tập từ phi cơ địch bằng phi đạn đất đối không củng như để đương đầu với những lực lượng biệt kích dù (Liberation Army Daily 31 Oct 2002 – PLA Activities Report Oct 2002).

-Binh đoàn 13th cùng các đơn vị ứng dụng kỷ thuật chiến tranh rừng núi yểm trợ cho binh đoàn 14th।

Binh đoàn 13th được xếp vào loại Cat A (Category A) nghiã là đơn vị nầy được huấn luyện và trang bị toàn hảo gồm những đơn vị sau đây: 2 sư đoàn bộ binh, 1 lữ đoàn thiết giáp, 1 lữ đoàn phòng không, 1 lữ đoàn pháo binh, 1 trung đoàn truyền tin।

Đơn vị nầy được thành lập từ những vùng của dân tộc Tầy từ những năm 1939, 1946, 1949, 1950 (tức dân tộc Đại Lý xưa) thuộc vùng Vân Nam vì thế khả năng chiến đấu trong rừng, trên núi rất cao.
Xin đọc thêm những tài liệu dưới đây bằng anh ngữ.

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/mr-map.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/chengdu-orbat.htm

Ngày 16/092003 Kong Quan là phát ngôn viên ngoại giao của TC đã nói với báo chí là TC quyết định thay đổi một số đơn vị dọc theo biên giới Miến Điện trong vùng Vân Nam và đây chỉ là sự điều phối quân sự bình thường। Sự tuyên bố của Kong Quan là bình thường trong lãnh vực giao tế thế giới nhưng lại trở thành bất bình thường sau đó khi Asia Time OnLine (ATol) đã bí mật gửi thông tín viên sang điều tra để thấy rằng sự thật lại trái ngược như Kong Quan tuyên bố và đơn vị quân sự chính quy được điều động dọc theo biên giới Miến Điện và Vân Nam chính là các đơn vị thuộc binh đoàn 13th của Thành Đô, Vân Nam.

Những đơn vị nầy củng không thay thế cho những đơn vị biên phòng như Kong Quan tuyên bố mà trái ngược lại, lực lượng biên phòng được sát nhập vào các đơn vị tác chiến của binh đoàn 13th। Riêng những đơn vị chính quy được dấu kính trong những khu rừng, và sau đó đã biến thành nông trường hay công trường.

Riêng lực lượng phòng không của đơn vị nầy được phối trí tại Mengzhi (chính là Mông Tự), được gọi là khu vực cấm (forbidden zone).


KS1-A Côn Minh 24°54'51.79"N 102°33'47.22"E
05

No comments:

Post a Comment