Thursday, May 21, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 15

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

15
Những tọa độ mầu tím là vòng đai quần đảo Hoàng-Sa do TC tuyên bố chủ quyền।
15

No comments:

Post a Comment