Thursday, May 21, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 17

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

17
Không ảnh nầy bao gồm cả những vùng biển TC (khu vực có tọa độ màu tím) và thái thú Hà-Nội tuyên bố chủ quyền (có tọa độ màu đỏ)। Ở đây không đề cập đến hiệp ước vùng đánh cá trong vịnh Bắc bộ.

17

No comments:

Post a Comment