Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 08

Như thế lính của binh đoàn 14th hiện nay ở đâu?

Đã vào Đông Bắc Miến?

Vào Bắc Lào?

Hay vào Việt-Nam?

Vấn đề nầy đã xãy ra từ bản tường trình của Asia Time Online (AToL) ngày 16/09/2003।

Như chúng ta đã biết lính của 2 binh đoàn 13th, 14th đã được huấn luyện chiến thuật rừng núi từ đầu tháng 09/2002 trên Cao Nguyên Tibet, so với thời gian biến cố do ATOL tường trình ngày 16/09/2003 là hơn 1 năm।

Điều nầy cho thấy lính của binh đoàn 14th có thể đã vượt biên sang 3 nuớc Miến, Lào, Việt-Nam từ trước!? hay cùng thời gian với sự di quân của binh đoàn 13th ?!

Trước đó (theo AToL) trong khu vực Menghai và Mengla thuộc khu tự trị Xishuangbanna dưới đây là khu tự trị của dân tộc Đại-Lý cổ đã có hai trung đoàn trấn đóng tại đây, đã được thay thế đơn vị khác cấp lữ đoàn với hơn 300 sĩ quan, cộng với hai lực lượng tại đây để thành lập một đơn vị mới được phối trí sâu vào trong những khu rừng dọc theo lãnh thổ Miến।

Vào ngày 9/09/2003 một đơn vị mới khác lại đến trấn đóng tại hai vùng nầy và như thế những đơn vị trước lại được tái phối trí sâu vào trong đất Miến, và đơn vị mới đến nầy chính là đơn vị trực thuộc binh đoàn 13th và binh đoàn nầy có biệt danh là “Chuan Army” có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, không trực thuộc Vân Nam, thế nhưng bầy giờ binh đoàn 13th nầy vào Vân Nam có nghiã là Bắc Kinh đang có kế hoạch mới trong vùng Nam Vân Nam giáp biên cùng ba nước Việt, Miến, Lào!


Mengla 21°28'32.98"N 101°34'3.08"E.

Daluo town of Menghai 21°41'45.32"N 100° 3'11.89"E.

Mông La 21°40'41.36"N 100° 2'38.99"E.

Menghai, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, Yunnan, China 21°58'58.27"N 100°25'43.66"E

08

No comments:

Post a Comment